Παθήσεις Εντέρου

Η Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική (Λαπαροσκοπική ή Ρομποτική) αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις της Γενικής Χειρουργικής κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα. Η εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και η εκπαίδευση των νέων χειρουργών στην ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές έχουν επιτρέψει να πραγματοποιούνται λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά οι περισσότερες επεμβάσεις στην κοιλιά που γίνονται με την ανοικτή χειρουργική. Κάθε χρόνο γίνονται περισσότερες από 600.000 επεμβάσεις για την θεραπεία παθήσεων του παχέος εντέρου. Η κολεκτομή είναι μια χειρουργική επέμβαση που γίνεται για μερική ή ολική αφαίρεση του παχέος εντέρου (κόλον), και είναι η κατεξοχήν επέμβαση για την θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Η Λαπαροσκοπική Κολεκτομή και η εφαρμογή της στην χειρουργική του παχέος εντέρου αποτελεί μια καταξιωμένη και εδραιωμένη μέθοδο τόσο διεθνώς όσος και στην Ελλάδα. Η λαπαροσκοπική μέθοδος επιτρέπει την ασφαλή και αναίμακτη κινητοποίηση του τμήματος του παχέος εντέρου που πρέπει να αφαιρεθεί, και έτσι δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια μεγάλης τομής, η οποία είναι πολύ επιβαρυντική για τον ασθενή μετεγχειρητικά. Οι ενδείξεις της Λαπαροσκοπικής κολεκτομής είναι ίδιες με αυτές της ανοικτής μεθόδου. Κάθε καλοήθης πάθηση του παχέος εντέρου, όπως εκκολπωματίτιδα, πολύποδες που δεν μπορούν να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά (κολονοσκόπηση), ελκώδης κολίτιδα, νόσος του Crohn, πρόπτωση ορθού και άλλες μπορούν να αντιμετωπιστούν λαπαροσκοπικά. Όσον αφορά τον καρκίνο του παχέος εντέρου, πρόσφατες μέγαλες πολυκεντρικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η λαπαροσκοπική κολεκτομή έχει εφάμιλλα ογκολογικά αποτελέσματα με την ανοικτή κολεκτομή και επιτυγχάνει ριζική εκτομή των κακοήθων όγκων.

Η Ρομποτική Κολεκτομή είναι η πιο εξελιγμένη μέθοδος της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, που μας επιτρέπει να χειρουργούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια, ευελιξία και έλεγχο. Στη ρομποτική κολεκτομή ο χειρουργός μπορεί να αφαιρέσει τμήμα, ή ολόκληρο το παχύ έντερο, μέσω μερικών μικρών οπών λίγων χιλιοστών, με τη βοήθεια του ρομποτικού συστήματος (da Vinci). Το ρομποτικό σύστημα da Vinci αποτελείται από 3 μέρη, την κονσόλα του χειρουργού, το patient cart, το οποίο τοποθετείται στον ασθενή και συνδέονται τα ρομποτικά εργαλεία και το vision cart, το οποίο υποστηρίζει το οπτικό σύστημα και κάνει δυνατή την επικοινωνία μεταξύ των 3 μερών του ρομποτικού συστήματος.

Στη ρομποτική κολεκτομή, κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ο χειρουργός κάθεται στην κονσόλα και χειρουργεί με τη βοήθεια ειδικών τηλεχειριστηρίων που μιμούνται και μεταφέρουν με μεγάλη ακρίβεια τις κινήσεις του, διορθώνοντας ταυτόχρονα τον τρόμο, ώστε να κινηθούν οι ρομποτικοί βραχίονες στους οποίους συνδέονται τα ρομποτικά εργαλεία, τα οποία ακολουθούν τις κινήσεις του καρπού, και έχουν μεγάλη ευελιξία κίνησης, με συνέπεια οι χειρουργικοί χειρισμοί να είναι πολύ ελεγχόμενοι και ακριβείς.

Ο χειρουργός βλέπει μέσω μιας κάμερας, υψηλής ευκρίνειας, τρισδιάστατη, μεγεθυμένη 10 φορές – είναι σαν να βρισκόμαστε μέσα στο σώμα του ασθενή και βλέπουμε δομές που δε θα μπορούσαμε να δούμε με καμιά άλλη μέθοδο. Μπορούμε με μεγαλύτερη ευκολία να πραγματοποιήσουμε ενδοσωματικές αναστομώσεις και να κάνουμε ριζικούς λεμφαδενικούς καθαρισμούς, που είναι πολύ δυσκολότερο να τις κάνουμε με τη λαπαροσκοπική μέθοδο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ρομποτική τεχνολογία ‘’firefly’’, η οποία είναι απεικόνιση φθορισμού που προσφέρει οπτικοποίηση πέρα από το ανθρώπινο μάτι για να αναδείξει καθαρά τη ροή του αίματος στο παχύ έντερο και την αιμάτωση των ιστών, ώστε να έχουμε πιο ασφαλείς αναστομώσεις. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης (Αrtificial Ιintelligence) και της επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality), μπορούμε να προσωποποιήσουμε τις επεμβάσεις, κάνοντας τρισδιάστατη ανασύσταση των αγγείων του κάθε ασθενούς και στη συνέχεια με ασφάλεια πραγματοποιούμε ριζικούς λεμφαδενικούς καθαρισμούς.

Η νοσηλεία μετά από μια κολεκτομή είναι 3-4 μέρες. Ο ασθενής έχει όλα τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, ελάχιστο πόνο, καλή αναπνευστική λειτουργία και ταχεία ανάκτηση της λειτουργίας του εντέρου. Ο ασθενής από το απόγευμα της ημέρας του χειρουργείου μπορεί να σηκωθεί, να περπατήσει και να πίνει υγρά. Ενώ από τη πρώτη μετεγχειρητική ημέρα αρχίζει να σιτίζεται. Η ανάρρωση διαρκεί περίπου μια εβδομάδα και ο ασθενής επιστρέφει σταδιακά στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Πλεονεκτήματα της Ρομποτικής Κολεκτομής

  • Ελάχιστο χειρουργικό τραύμα
  • Μικρότερος χειρουργικός τραυματισμός των ιστών λόγω μεγέθυνσης των εικόνων
  • Ελάχιστη απώλεια αίματος
  • Έλαχιστος μετεγχειρητικός πόνος
  • Ταχεία κινητοποίηση και ανάρρωση του ασθενούς
  • Λιγότερες αναπνευστικές και καρδειαγγειακές επιπλοκές
  • Μικρότερο ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών από το τραύμα (διαπύηση, δίασπαση, κήλη)
  • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
  • Λιγότερες μέρες νοσηλείας
  • Μικρότερο ποσοστό δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφήσεων